Str.główna   Ciekawe tematy prac magisterskich z psychologii   Temat pracy magisterskiej z psychologii: inteligencja emocjonalna.

Temat pracy magisterskiej z psychologii: inteligencja emocjonalna.

Temat pracy magisterskiej z psychologii, który z pewnością jest fascynujący to inteligencja emocjonalna. W poniższym tekście przedstawimy, jak ująć to zagadnienie w swojej pracy magisterskiej. Pojęcie inteligencji emocjonalnej zrobiło furorę we współczesnej psychologii i warto się mu bliżej przyjrzeć.

Z reguły rozdział pierwszy stanowi teoretyczne ujęcie danego zagadnienia. Pojęcie inteligencji emocjonalnej można generalnie zdefiniować jako osobiste kompetencje człowieka do rozumienia emocji własnych oraz cudzych. Poza tym na inteligencję emocjonalną składa się zdolność do używania własnych emocji oraz radzenia sobie z emocjami innych ludzi.

Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ponieważ różni badacze podają różne definicje tego podejścia. Przykładowo Daniel Goleman definiuje inteligencję emocjonalną jako zdolność rozumienia, kontrolowania, a następnie kierowania ludzkich emocji. Poza tym według tego badacza obejmuje ona równie zdolność do motywowania samego siebie, empatię oraz umiejętności socjalne.

Tacy naukowcy, jak Jack Mayer oraz Peter Salovey twierdzą, że na inteligencję emocjonalną składają się takie umiejętności, jak spostrzeganie emocji własnych i cudzych, wspomaganie myślenia emocjami, rozumienie konkretnych emocji oraz kontrolowanie ich.

Inny skład inteligencji emocjonalnej podaje Reuvena Bar-Ona. Według tego naukowca na inteligencję emocjonalną składają się takie zagadnienia, jak inteligencja interpersonalna, inteligencja intrapersonana, odporność na stres, nastrój oraz zdolność adaptacji.

Po zdefiniowaniu wszystkich kwestii teoretycznych, czas na rozdział drugi, który powinien zawierać konkretne badania. W rozdziale tym można by wykonać rozmaite testy i badania, które mogą zmierzyć inteligencje emocjonalną danych ludzi. Jeśli uda się ją zmierzyć, to wówczas warto zbadać czy ta inteligencja emocjonalna przejawia się na sukces bądź porażkę w życiu zawodowym lub osobistym. Rozdział trzeci powinien zawierać oczywiście odpowiednie konkluzje.

Temat pracy magisterskiej z psychologii, który fascynuje: inteligencja emocjonalna.

Z pewnością temat pracy magisterskiej z psychologii, który wciąż fascynuje to inteligencja emocjonalna. Przebadania tej cechy, pod kątem życiowego sukcesu może być bardzo pomocne. Jeśli okaże się, że inteligencja emocjonalna decyduje o życiowym powodzeniu, to wówczas ludzie będą starali się ją w sobie rozwijać. Najprawdopodobniej inteligencja emocjonalna bardzo przydaje się w sprzedaży. W tej branży zdolności interpersonalne są kluczowe, aby odnieść sukces.

Dodaj komentarz

Get Best Services from Our Business.
%d bloggers like this: