Str.główna   Ciekawe tematy prac magisterskich z psychologii   Praca magisterska o resocjalizacji

Praca magisterska o resocjalizacji

Praca magisterska o resocjalizacji dla wielu studentów może stanowić bardzo ciekawe wyzwanie. W poniższym tekście przedstawimy jak ująć temat resocjalizacji w swojej pracy dyplomowej. Wielu przyszłych psychologów chce pracować z trudną młodzieżą lub zajmować się osobami, które odsiadują wyroki w więzieniu. Taki temat może być dla nich bardzo ciekawy.

Rozdział pierwszy niemal zawsze stanowi próbę teoretycznego ujęcia danego tematu. Naturalnie trzeba tutaj podać definicję pojęcia resocjalizacji. Ogólnie można napisać, że resocjalizacja stanowi proces przywracania danej osoby, do owocnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednostce takiej modyfikuje się osobowość, w celu usunięcia z jej postępowania wszelkich, negatywnych nawyków oraz skłonności. Psycholog stara się w ich miejsce wprowadzić nowe sposoby postępowania, które sprawiają, że ta osoba będzie wartościową dla społeczeństwa jednostką. Innymi słowy, psycholog w procesie resocjalizacji stara się zmienić mentalność danej osoby.

W rozdziale drugim trzeba przedstawić konkretne sposoby resocjalizowania danych osób. Najlepiej przytoczyć tutaj parę metod, a następnie porównać efektywność ich działania. Można tutaj również zaproponować własną metodę na resocjalizację danych osób. Należy tutaj pamiętać, że wszystkie przedstawione w tym rozdziale opinie muszą być poparte konkretnymi danymi.

Często stosowaną metodą resocjalizacji jest tzw. pranie mózgu (zwane również reedukacją). Są to różnego rodzaju działania, których celem jest zmiana poglądów lub zachowań danych osób oraz grup osób. Pranie mózgu stosuje się w różnych celach. Nieraz są to cele religijne, polityczne oraz sprzedażowe. Metod resocjalizacji jest o wiele więcej. W pracy magisterskiej trzeba je wymienić oraz szczegółowo opisać.

Rozdział trzeci musi zawierać podsumowanie, w którym przedstawisz najbardziej efektywne metody resocjalizacji. Możesz również napisać w tym podsumowaniu, które metody resocjalizacji są najskuteczniejsze, w odniesieniu do danych osób. Przykładowo inne metody mogą działać w przypadku trudnej młodzieży, a inne w przypadku więźniów szczególnie niebezpiecznych.

Prac magisterska o resocjalizacji – ogólne refleksje.

Praca magisterska o resocjalizacji to propozycja dla osób, które są zainteresowane pracą z ludźmi, którzy nie mogą z różnych powodów odnaleźć się we współczesnym społeczeństwie. Jest to temat bardzo specyficzny, w którym nie każdy się odnajdzie. Osoba, która w przyszłości chce zawodowo zajmować się resocjalizacją, musi być bardzo odporna psychicznie.

Dodaj komentarz

Get Best Services from Our Business.
%d bloggers like this: