Str.główna   Prace licencjackie z psychologii   PTSD – temat na pracę licencjacką z psychologii

PTSD – temat na pracę licencjacką z psychologii
ptsd

Temat na pracę licencjacką z psychologii, który jest wart do poruszenia to z pewnością zespół stresu pourazowego. Jest to temat bardzo na czasie, ponieważ w różnych zakątkach świata trwają konflikty zbrojne. W poniższym tekście przedstawimy, jak podjąć to zagadnienie w swojej pracy dyplomowej.

Zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD) jest zaburzeniem psychicznym, które kojarzone jest jako problem żołnierzy. Nie jest to jednakże regułą. Często zaburzenie to dotyka osób, które przeżyły traumatyczne przeżycia.

Rozdział pierwszy powinien traktować o rozmaitych zagadnieniach teoretycznych. Muszą w nich być wyczerpująco omówione rozmaite kwestie teoretyczne. Musi być tu więc ścisłe zdefiniowanie zespołu stresu pourazowego.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest zaburzeniem psychicznym, które jest reakcją na traumę (skrajnie stresujące wydarzenie), która przekracza zdolność konkretnej osoby, do radzeniu sobie z tą stresującą sytuacją.

Wiele zdarzeń może prowadzić do tego zaburzenia. Można do nich zaliczyć np. wojny, katastrofy, kolizje, pobicie, gwałty, czy też tortury. Objawy PTSD to np. lęk, wyczerpanie, bezradność, gwałtowny powrót traumatycznych wspomnień oraz koszmarów.

W rozdziale drugim należy przeprowadzić badania nad zespołem stresu pourazowego. Bardzo przydatna będzie tutaj ankieta wśród osób, które cierpią na to zaburzenie. Poza tym można tutaj również przebadać skuteczność różnych form, walki z PTSD.

Charakterystyczne dla zespołu stresu pourazowego jest to, że w większości przypadków ustępuje ono. Niemniej jednak zbadanie skuteczności sposobów na walkę z tym zaburzeniem może być bardzo przydatne, zwłaszcza dla różnego rodzaju służb siłowych (wojsko, policja, agencje ochrony itd.).

W rozdziale trzecim trzeba zawrzeć odpowiednie podsumowanie. Możesz tutaj zawrzeć nie tylko wnioski, które będą wynikać z przeprowadzonych przez Ciebie badań. Możesz w tym rozdziale zawrzeć również w nim swoje refleksje dotyczących tego zaburzenia.

Temat na pracę licencjacką z psychologii, który jest wart uwagi – PTSD.

Temat na pracę licencjacką z psychologii, który na pewno jest wart poruszenia w swojej pracy dyplomowej to właśnie zespół stresu pourazowego. Wyniki Twoich badań mogą być bardzo przydatne, ponieważ zaburzenie to będzie występowało wśród osób, które uczestniczyły w różnego rodzaju konfliktach.

Prace licencjackie z psychologii z pewnością są dla studentów sporym wyzwaniem intelektualnym. Na pewno łatwiej napiszesz swój licencjat, jeśli temat, o którym piszesz, będzie Ciebie pasjonował.

Dodaj komentarz

Get Best Services from Our Business.
%d bloggers like this: