Str.główna   Tematy prac magisterskich z psychologii   Temat na pracę magisterską z psychologii – zaburzenia osobowości.

Temat na pracę magisterską z psychologii – zaburzenia osobowości.

Praca magisterska z psychologii stanowi dla przeciętnego studenta spore wyzwanie. Adepci tego kierunku często mają problem z wyborem odpowiedniego tematu. Ciekawym zagadnieniem, o którym warto napisać swoją pracę dyplomową, są na pewno zaburzenia osobowości. W poniższym artykule właśnie na nich się skupimy.

Pierwszy rozdział w każdej pracy magisterskiej z psychologii stanowi z reguły analizę teoretyczną danego tematu. W tym miejscu należy szczegółowo zdefiniować pojęcie zaburzenia osobowości. Zaburzenie osobowości można zdefiniować jako zaburzenie psychiczne, którego cechami są zniekształcone wzorce relacji ze środowiskiem.

Zaburzeń osobowości jest naprawdę bardzo dużo. Wśród nich wyróżnia się przykładowo osobowości paranoiczne, osobowości schizoidalne, osobowość unikająca oraz osobowości zależne.

Osobowość schozoidalna przykładowo jest skupiona głównie na sobie. Nie interesuje jej praca w grupie. Kontakty z innymi osobami nie dają jej żadnej satysfakcji. Osoby z osobowością schizoidalną, rzadko, kiedy wchodzą w stałe związki. Podobną do osobowości schozoidalnej jest osobowość unikająca. Człowiek, który ma taką osobowość, również unika kontaktu z innymi ludźmi. Panicznie boi się on krytyki. W swojej pracy dyplomowej możesz opisać te lub inne zaburzenia osobowości.

Oprócz opisania rodzajów zaburzonych osobowości można jeszcze wspomnieć o przyczynach takich zaburzeń. Zaburzenia osobowości mogą przykładowo być spowodowane przez traumatyczne wydarzenia z przeszłości oraz złe relacje z rodzicami. Słabo zbadany jest jeszcze wpływ uwarunkowań generycznych na występowanie zaburzeń osobowości.

Rozdział pierwszy może też przedstawić także metody, które mają pomóc w walce z zaburzeniami osobowości. W rozdziale drugim można przedstawić efektywność działania danej metody w praktyce. Trzeci rozdział powinien prezentować rezultaty przedstawionych badań.

Temat zaburzeń osobowości jest niełatwy. Wynika to z faktu, iż w skład zaburzeń osobowości wchodzi wiele, różnych zagadnień. W pewnym momencie trzeba będzie wyróżnić jedno spośród tych zaburzeń i skupić się szczególnie na nim. Właśnie to zaburzenie psychiczne trzeba będzie przedstawić od strony teoretycznej oraz trzeba zaprezentować sposoby na przezwyciężenie go.

Temat na pracę magisterską z psychologii- zaburzenia osobowości.

Praca magisterska z psychologii powinna stanowić wstęp do Twojej przyszłej kariery. Innymi słowy, praca ta powinna odnosić się do rzeczy, którymi chcesz się w przyszłości zajmować.

Jeśli tak podchodzisz do swojej pracy dyplomowej, to dobrze. Dzięki takiemu podejściu masz realną szansę na to, że Twoja praca magisterska z psychologii będzie sukcesem.

Temat na pracę magisterską z psychologii musi być dobrze przemyślany. Musisz pamiętać, o tym, że dany temat, który wybierzesz, ostatecznie musi być zaakceptowany przez Twojego promotora.

Dodaj komentarz

Get Best Services from Our Business.
%d bloggers like this: