Str.główna   Prace licencjackie z psychologii   Prace licencjackie z psychologii – temat resocjalizacji

Prace licencjackie z psychologii – temat resocjalizacji
Prace licencjackie z psychologii

Prace licencjackie z psychologii są bardzo zróżnicowaną. Wielu studentów ma problem z wyborem odpowiedniego tematu na swoją pracę dyplomową. Temat, który warto rozważyć to z pewnością resocjalizacja i jej skuteczność. W poniższym artykule przybliżymy to bardzo ciekawie zagadnienie.

Resocjalizację definiuje się jako  rozmaite działania modyfikujące osobowość człowieka, które mają za zadanie doprowadzić do jego bezkonfliktowego i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.  Innymi słowy, celem resocjalizacji jest ukształtowanie człowieka w ten sposób, aby przestrzegał on norm, które panują w społeczeństwie.

Resocjalizacją zajmują się odpowiednie instytucje państwowe, takie jak np. psychologowie, pedagodzy,więzienia, czy też duchowni.

Prace licencjackie z psychologii, które będą traktować o tym temacie, muszą uwzględniać dane, które pochodzą z odpowiednich instytucji państwowych. Konkretnie chodzi o więzienia. W swojej pracy licencjackiej można napisać  o skuteczności państwowych więzień w procesie resocjalizacji polskich więźniów.

W tego typu pracy licencjackiej można pokusić się o wymienienie instrumentów, jakimi można posługiwać się w procesie resocjalizacji. Następnie trzeba oszacować, jaka jest efektywność danego instrumentu resocjalizacji. Tego typu analiza, pozwoliłaby prowadzić działania resocjalizacyjne bardziej świadomie.

Można również podzielić resocjalizowanych, a następnie używać wobec nich innego zestawu instrumentów resocjalizacyjnych.  Przykładowo innych instrumentów resocjalizacyjnych trzeba by użyć wobec alkoholika, a innych wobec osoby, która nie płaci alimentów.

Ocena działań resocjalizacyjnych to ciekawy temat. W polskich więzieniach proces ten zapewne nie wygląda najlepiej, ponieważ nie ma tam wystarczającej ilości psychologów oraz wychowawców.

Prace licencjackie z psychologii, które będą traktowały o tym temacie, z pewnością będą musiały wykorzystywać dane z polskiego więziennictwa. Można zebrać również dane z innych krajów i pokazać jak polska resocjalizacja wygląda na tle resocjalizacji innych krajów.

Prace licencjackie z psychologii – ogólne refleksje.

Prace licencjackie z psychologii są bardzo zróżnicowane. Najlepiej wybrać taki temat, który nas fascynuje oraz widzimy w nim swoją przyszłość zawodową. Dzięki takiemu podejściu będziemy mieć odpowiednią motywację do wysiłku nad naszą pracą licencjacką. Tak czy inaczej nasza praca licencjacka to jedynie wstęp do kariery psychologa. W tym fachu oprócz dyplomu strasznie ważna jest praktyka. O tym należy pamiętać, jeśli chcemy w tej dziedzinie odnieść sukces.

Dodaj komentarz

Get Best Services from Our Business.
%d bloggers like this: